Minister Bogdan Zdrojewski otworzył pracownię wzorniczą porcelany w Ćmielowie

CDS_04_minister

Ćmielów Design Studio, tworzone od stycznia 2013 roku przez Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież SA pod dyrekcja Marka Cecuły, uznanego i cenionego na świecie artysty ceramika i projektanta, oficjalnie rozpoczęło swoja działalność w fabryce porcelany Ćmielów. Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski uroczyście otworzył pracownię wzorniczą. Na spotkaniu z gośćmi powiedział:„To dowód na to, że kultura nie jest obszarem, do którego trzeba dokładać, ale jest także źródłem dochodów”. Zapewnił również, że Ministersto Kultury dołoży starań, aby młodzi ludzie mieli należyte warunki kształcenia w szkołach wyższych, gdyż widzi inicjatywę firm, takich jak Polskie Fabryki Porcelany, których przedsięwzięcia otwierają przemysł na sztukę i „są dowodem na to, jak bardzo potrzebne jest kształcenie młodych artystów, pobudzanie kreatywności i pomysłowości”.

Podstawowym profilem działalności Ćmielów Design Studio sa projektowanie i edukacja. „Zależy nam na tym, by to właśnie tutaj młodzi designerzy z Polski i zagranicy szukali inspiracji i przenosili je na gotowe projekty. Mają oni wyjątkową szansę zetknąć się z bogatą tradycją i ponadczasowymi wzorami, które tu w Ćmielowie powstawały przez lata” – powiedział dyrektor artystyczny ĆDS, Marek Cecuła.

Podczas Inauguracji gościliśmy projektantów z Berlina, którzy uczestniczą w programie Link to Production realizowanym przy współpracy z International Design Center Berlin (IDZ) – działającą od 1968 r. instytucją, realizującą projekty z dziedziny biznesu, projektowania i kultury, a także uczestników programu Rezydencja CDS, Katarzynę Borkowska i Tomasza Pydo. Programy mają na ma celu  stworzenie projektów, które rozwiną współczesną kolekcję Ćmielów Design Studio.

Ponadto w pracowni, rezydentka Agnieszka Tomalczyk demonstrowała nowe możliwości współczesnych technologii trójwymiarowego druku, które obecnie wspomagają tradycyjne modelowanie w gipsie. Dzięki nowym technikom, uzyskujemy kształty i formy trudne i czasochłonne, bądź niemożliwe do wykonania przez człowieka. „Dziś designer nie pracuje tylko z kartką i ołówkiem – choć to nadal podstawa pracy. Musimy docenić nowoczesne technologie, które ułatwiają projektowanie i przyspieszają proces twórczy” – powiedział Cecuła.

Uroczystość zakończyła się prezentacją wystawy Arka Szweda, wyeksponowanej w hali fabrycznej oraz koncertem wiolonczelistki Agnieszki Jasiak z Filharmonii Kieleckiej.

(English version below the gallery)

ENG/

Ćmielów Design Studio, created since January 2013 by the Polish Porcelain Factories “Ćmielów” and “Chodzież” under the direction of Marek Cecula , recognized and respected ceramic artist and designer , has officially started its activities in Ćmielów porcelain factory . Minister of Culture and National Heritage Bogdan Zdrojewski has officially opened the Studio. At the meeting with the invited guests he said: „This is the proof that culture is not the area to which you have to financially contribute , but it is also a source of income .” He also emphasized that Ministry of Culture will endeavor to ensure that young people will continue to receive the proper conditions of higher education, because he sees the initiative of companies, such as Polish Porcelain Factories , which projects open the industry for the arts and ” are proof how big there is a need  to educate young artists, encouraging creativity and ingenuity . ”

The core of Ćmielów Design Studio activities are design and education. ” We are anxious that this is where young Polish and foreign designers will seek inspiration and transform their ideas into finished products . They have a unique opportunity to come into contact with a rich tradition and timeless designs that were created here in Ćmielów for hundreds of years ” – said the art director of CDS , Marek Cecula .

During the inauguration we hosted designers from Berlin , who participate in the program Link to Production that is being executed in cooperation with the International Design Center Berlin ( IDZ ) – the institution operating since 1968 and implementing projects in the areas of business , design and culture , as well as participants of CDS Residence program Katarzyna Borkowska  and Tomasz Pydo. The programs are designed to create projects that will develop a contemporary collection for Ćmielów Design Studio .

Moreover, in the studio ,the resident Agnieszka Tomalczyk had demonstrated new possibilities of modern technology, three-dimensional printing , which currently support the traditional modeling in plaster . With these new techniques , we obtain shapes and forms difficult and time-consuming or impossible to make by a man. „Today, a designer does not work only with paper and pencil – but these are still his working basis . We must appreciate modern technologies that help to design and accelerate the creative process ” – said Cecula .

The ceremony ended with a presentation of Arek Szwed’s photography , exposed in the factory’s hall, and with the cello concert of  Agnieszka Jasiak from Kielce Philharmonic .

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: