Ruszył pierwszy projekt / the first project has started

P1020993

PL

Pierwszego dnia lipca rozpoczął  się pierwszy projekt w pracowni Ćmielów Design Studio. Testujemy możliwości pracowni podczas wyjątkowo intensywnej pracy przy projekcie Art Food. Prowadzący  Marek Cecuła i trzech asystentów czuwają nad przygotowaniem przez studentów form do produkcji ich pierwszych obiektów. Dla wielu uczniów jest to ich pierwszy kontakt z porcelaną i, sądząc po zaangażowaniu w prace, na pewno nie ostatni.

Projekty edukacyjne są na stałe wpisane w działalność ĆDS. Dzięki nim, młodzi designerzy zyskują praktyczną wiedzę w zakresie projektowania form i wdrażania prototypów do produkcji. Najlepsze prace znajda się w kolekcji Ćmielowa oraz będą miały szansę na szeroką dystrybucję i promocję.

ENG

On the first day of July the first project in the Ćmielów Design Studio has began. We test lab capabilities during a particularly intense work on the Art Food project. Marek Cecuła and three assistants oversee the preparation of the students forming their first production molds. For many of them, this is their first contact with porcelain, and, judging by the commitment to the work, certainly not the last.

Educational projects are permanently inscribed in the activities of CDS. The young designers gain practical knowledge in design and implementation of prototypes into production. The best works will become a part of Ćmielów collection and will have a chance for wide distribution and promotion.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: