odliczamy / final count down

IMG_9772_sm_crop

PL
Dokładnie trzynaście dni pozostało do otwarcia Ćmielów Design Studio. Prace remontowe wciąż trwają, a zaangażowanie robotników jest ogromne aby przystosować pracownie do realizacji pierwszego projektu, który rozpocznie się 1go lipca.
Stanowiska pracy są już gotowe a gipsownia wyposażona została w dwa przemysłowe kola do toczenia – typowe dla polskich fabryk ceramiki i wprowadzające nostalgiczny nastrój do świeżo wyremontowanej przestrzeni.
Czekamy teraz na zakończenie robót wykończeniowych oraz zakup pozostałych elementów oprzyrządowania .
Oficjalna inauguracja Ćmielów Design Studio planowana jest na polowę lipca.

ENG
Exactly thirteen days are left until the opening of Ćmielów Design Studio. The renovation works are still ongoing and the involvement of workers is huge to prepare work space for implementation of the first project, which will begin on July 1st .
The work stations are ready and the plaster room is already equipped with two industrial turning wheels which are typical for Polish pottery factories and bring a nostalgic ambience to the newly renovated space.
We are now looking forward to the end of the finishing works and purchase of other equipment components.
The official inauguration of Ćmielów Design Studio is planned for mid-July. We will keep you posted!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: